Школа на 1200 мест

Маркер на карте: 
Текст: 

г. Астана в квадрате ул №26, №37, № 38 и Хусейн Бен Талал.